Organization

Board of directors
President Isao UEDA

Board members Takayuki ARAI
Takuya KIMURA
Mafuyu KITAHARA
Mariko KONDO
Ayako SHIROSE
Keiichi TAJIMA
Shin-ichi TANAKA
Kiyoko YONEYAMA
Committees:
General Affairs Committee
Chair: Ayako SHIROSE
Vice chair: Yasuyo MINAGAWA
Members: Tatsuya HIRAKO, Shu HIRATA, Yukio KIGAWA, Harumi MITSUI, Yoko SAKAMOTO, Naoki UEDA, Natsuya YOSHIDA
Editorial Committee
Chair: Keiichi TAJIMA
Vice chair: Hiroaki KATO
Members: Yosuke IGARASHI, Toshio MATSUURA, Yasunori TAKAHASHI, Noriko YAMANE
Planning Committee
Chair: Takuya KIMURA
Vice chair: Haruka TAKEUCHI
Members: Seiya FUNATSU, Hiroaki HATANO, Ryoko HAYASHI, Takako IGETA, Miki IKOMA, Takayuki KAGOMIYA, Shigeto KAWAHARA, Seunghun LEE, Makiko MATSUDA, Toshio MATSUURA, Nobuaki MINEMATSU, Junko SUGIMOTO, Yasunori TAKAHASHI, Miyuki TAKASAWA, Kyoko TAKEUCHI, Yoko UCHIDA, Tomoko YAMAMOTO, Rei YASUDA
Public Relations Committee
Chair: Takayuki ARAI
Vice chair: Keiichi YASU
Members: Izabelle GRENON, Maho MORIMOTO, Tomohiko OOIGAWA, Keiichi TAKAMARU, Kanako TOMARU
International Exchange Committee
Chair: Mariko KONDO
Vice chair: Mariko SUGAHARA
Members: Takako IGETA, Takehiko MAKINO, Kakeru YAZAWA, Natsuya YOSHIDA
Society Regulations Committee
Chair: Kiyoko YONEYAMA
Vice chair: Mieko TAKADA
Members: Makiko AOYAGI, Manami HIRAYAMA
Phonetics Promotion Committee
Chair: Shin’ichi TANAKA
Vice chair: Toshinao MATSUI
Members: Chuyu HUANG, Kumi KANAMURA, Maho MORIMOTO, Akio NASU, Clemens POPPE, Junko SUGIMOTO, Naoki UEDA, Takeshi YAMAMOTO
100th Anniversary Commemoration Committee
Chair: Mafuyu KITAHARA
Vice chair: TBA
Members: Toshinao MATSUI, Tomohiko OOIGAWA, Ken-Ichi SAKAKIBARA, Kanako TOMARU, Yuriko YOKOE
Councilors:
3-year term councilors
Akiko MATSUMORI Akira UTSUGI Chiyuki ITO
Haruo KUBOZONO Hiroko SAITO Isao UEDA
Keiichi TAKAMARU Ken NAKAMOTO Kenji YOSHIDA
Kiyoe SAKAMOTO Kyoko TAKEUCHI Manami HIRAYAMA
Mariko KONDO Natsuya YOSHIDA Shigeto KAWAHARA
Takayuki KAGOMIYA Takeru HONMA Tanomu KASHIMA
Tatsuya KITAMURA Tetsuo NITTA Toshio MATSUURA
Toshiyuki SADANOBU Yasuyo MINAGAWA Yosuke MIKI
Yukio KIGAWA
6-year term councilors
TBA
Financial Audit:
TBA TBA
Adviser:
Shigeru KIRITANI Hirokazu SATO Zendo UWANO